Lista wpłat ('na przyszłość') niewidoczna w rozliczeniu

 15-grudnia-2020 , 1000 zł